סגירה
חזרה
סגירה
פשיטת רגל
000-000-0000
פשיטת רגל

חלוקת נכסים לנושים בהליך פשיטת רגל: זה הסדר החוקי!

פניה לעורך דין >>

מטרתו של הליך פשיטת רגל, הנה לרכז את כלל נכסיו של פושט הרגל ולחלקם באופן שווה בין הנושים השונים, להם הוא חייב כספים.

אולם, לנושים אלו עשוי להיות מעמד משפטי שונה. חלקם עשויים להחזיק בשעבוד על נכסיו של פושט הרגל, בעוד בידי נושים אחרים לא תהיה כל בטוחה להחזר החוב.

בכל הנוגע אל חלוקת נכסים של פושט הרגל, ישנם שני עקרונות: לפי העיקרון הראשון, חלוקת הנכסים תתבצע בהתאם למעמדם של הנושים ובאופן שוויוני. כלומר, בהתאם לבטוחות שבידיהם ולגובה החוב.

לפי העיקרון השני, בתוך כל קבוצת נושים מובטחים, יתכנו נושים בעלי דין קדימה ותינתן עדיפויות נושים שונה בכל הנוגע לפירעון החוב.
סדר עדיפות נושים

קבוצת הנושים הראשונה והמועדפת, הנה קבוצת הנושים שיש בידיהם בטוחות ושיעבודים. על קבומה זו נמנים נושים בעלי "שעבוד קבוע" על נכסים מוגדרים, כמו משכנתא, או משכון.

בנוסף, נכללים בקבוצה זו נושים בעלי שיעבוד בגין מסי מקרקעין, ו\או בעלי עיכבון הסכמי – נושים אלו זכאים במקרים מסוימים להמשיך ולהחזיק בנכסיו של החייב, במקום לנקוט בהליכים משפטיים.

על הקבוצה השנייה בעדיפות, נמנים חובות לנושים בדין קדימה, בהם: שכר עבודה, ניכוי במקור משכר העבודה (שניכה פושט הרגל, אך לא העביר לפקיד השומה), תשלומי חובה כמו מיסים המשולמים לאוצר ולמדינה, מיסים עירוניים ועוד.

שלישיים בסדר עדיפויות נושים, הם נושים ללא שעבודים ובטוחות, כמו לדוגמא, ספקים שונים. בקבוצה הרביעית בני הזוג של פושטי הרגל, היכולים לתבוע לאחר פרעות החובות לזכות הנושים בקבוצות הקודמות. אחרון בסדר העדיפויות, הוא פושט הרגל עצמו, בידיו יהיו כל הנכסים שיוותרו לאחר פירעון חובותיו לכל הנושים האחרים.

אילו נכסים מחלקים בהליך פשיטת רגל?

ישנם כמה וכמה סוגי נכסים שניתן לחלק בין הנושים, במסגרת הליך פשיטת רגל:

    נכס אשר שייך לפושט הרגל
    נכס שמוקנה לו בטרם קבלת הפטור מהחובות שצבר
    נכס שמהותו הכח להפעיל זכות במקרקעין, שיכל פושט הרגל להפעיל לטובתו
    מיטלטלין שהיו בשליטתו, או חזקתו של פושט הרגל

קיימים סוגי נכסים נוספים שניתן לחלק רק בהינתן אישור של בית המשפט, או של "הכונס הרשמי", בהתאם לסוג הנכס. הנכסים מחולקים על ידי הנאמן, לו מוקנים נכסי החייב.

נכסים שלא ניתן לחלק:

    לבוש, צרכי אוכל וכלי בית חיוניים
    תשמישי קדושה שמשמשים את החייב ומשפחתו
    בעלי חיים ומכונות שחיוניים לפרנסה
    בעלי חיים, מכשור וכלים הנחוצים לחייב בשל נכותו

בנוסף, במקרים רבים עשוי בית המשפט להגן על בית מגוריו של פושט הרגל, כאשר זה משמש כבית לחייב, לבני זוגו ולבני משפחה אחרים המתגוררים בו.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
פניה לעורך דין >>
ייעוץ משפטי
באינדקס עורכי הדין שלנו תוכלו למצוא את עורכי הדין הטובים והמומלצים ביותר בישראל, בכל תחום משפטי, לפי דירוג של לקוחות והמלצות ברשת. רוצה לדבר ולהתייעץ עם עורך דין מומחה? אנחנו כאן לשירותך!