סגירה
חזרה
סגירה
הוצאה לפועל
000-000-0000
הוצאה לפועל

בעיות משפטיות? אינך יודע היכן להתחיל ומה לעשות קודם?

פניה לעורך דין >>

יש לך בעיות משפטיות? תבעו אותך? רוצה לתבוע בעצמך? יעוץ משפטי של עורך דין מנוסה יעשה לך סדר בבלאגן!

כיצד מתמודדים עם תביעות לחובות כספיים וכיצד מתנהלים מול ההוצאה לפועל? כיצד פותחים חברה חדשה ומה לעשות כאשר רוכשים נכס? איך ניתן לשחות בתוך הים המשפטי של החוקים והמסמכים מבלי לטבוע? שלל טיפים ונקודות יעוץ:

הוצאה לפועל

עצם קבלת האזהרה מההוצאה לפועל, היא תחילת נקיטת ההליכים נגד החייב. אם קיבלת אזהרה אודות פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדך ראשית עליך לבדוק כי הפרטים המופיעים באזהרה הם אכן הפרטים שלך.

טיפ משפטי: יש לנקוט בפעולות באופן מיידי ולא לדחות היות והחוב טופח, גודל וצובר ריבית של כ- 5% בשנה + הצמדה למדד.

בתוך 20 ימים מיום קבלת האזהרה, החייב יכול להגיש בקשת התנגדות לביצוע שטר. בהתנגדות יש לפרט את שמו ומענו של המתנגד ושל המבקש, את מספר תיק ההוצאה לפועל, נימוקים להתנגדות, את הסכום שלגביו מוגשת ההתנגדות, את שם עורך דינו של המתנגד או כל הערה אחרת שהוא יטען לעצמו, ובנוסף את מענו להמצאת מסמכים.

אם תוגש ההתנגדות בתוך 20 יום מיום קבלת האזהרה לידי החייב, יעוכבו נגדו כל הליכי הוצאה לפועל וההתנגדות תועבר לבית המשפט. במידה וההתנגדות הוגשה באיחור, יש להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשת התנגדות בצרוף תצהיר לאימות העובדות שבגינם הוגשה הבקשה להתנגדות באיחור.

איחוד תיקים

כאשר החייב עומד מול מספר נושים, ניתן לבצע איחוד תיקים, אשר מטרתו היא להקל על מצוקתו של החייב ולאפשר לו לשלם לכל נושיו לפי תוכנית תשלומים שתיקבע על פי יכולתו האמיתית של החייב.

נקודת יעוץ: הגשת בקשה לאיחוד תיקים אינה עוצרת את ההליכים שננקטו נגד החייב.

וכמו שכתוב בחוק: הוגשה בקשת איחוד, לא ייפסקו ולא יושהו בשל כך ההליכים נגד החייב כל עוד לא ניתן צו לאיחוד תיקים על פי הבקשה. הוגשה בקשת איחוד או ניתן צו איחוד, לא ייפסקו ולא יושהו בשל כך ההליכים נגד חייב אחר בתיק מהתיקים התלויים ועומדים נגד החייב.

ראש ההוצאה לפועל רשאי, לאחר שנתן הזדמנות לכל צד לטעון טענותיו, ומטעמים מיוחדים שיירשמו להורות בצו על הפסקה או השהיה של כל הליך שננקט נגד החייב לתקופה שלא תעלה על 60 יום, ולהתנותו בתשלום או במתן ערובה להנחת דעתו, וכן להורות בו על נקיטה של כל הליך לפי חוק זה, לרבות מינוי ממונה, ככל שיראה לנכון.

דיני מקרקעין

כמעט כל אדם נזקק לפחות פעם אחת בחייו לשירותיו השונים של לשכות רישום המקרקעין – הטאבו.

כל אדם המוכר או קונה דירה בישראל מוצא את עצמו נזקק לשירותי לשכות רישום המקרקעין, כדי להוציא נוסח המאשר את הבעלות על הדירה או את ההיסטוריה של המבנה והקרקע.

אם אתם עומדים לבצע עסקת נדל"ן, חשוב שתוציאו נוסח טאבו - בין אם אתם המוכרים ובין אם אתם הקונים. בכל פגישה עם עו"ד למתן יעוץ משפטי יוסבר לכם כי רצוי שתעשו זאת פעמיים: עם התחלת המו"מ, מכיוון שלפעמים מתגלות בעיות שלא כדאי להיתקל בהם מאוחר יותר, ויום לפני חתימת ההסכם.

גם אם אתם, כמוכרי הנכס, בטוחים שהכל כשורה, קיימת אפשרות שעל הנכס הוטלו עיקולים שלא ידעתם עליהם.  

נקודת יעוץ: מומלץ להוציא לפחות פעם בשנה נוסח טאבו של נכסי ירושה, כדי לבדוק שאיש לא ניסה להכניס שינוי בבעלויות.

רוב קרקעות המדינה נמצאות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, ממנו אין אפשרות להוציא נסח טאבו. גם כאשר המינהל מנפיק אישור יש בו סעיף שהוא אינו אחראי למידע, בעוד שהמידע שמקבלים מהטאבו מהווה ראיה לאמיתות תוכנו.

רכישת נכס חדש

ברכישת דירה מקבלן יש לערוך בדיקות ראשוניות לגבי הקבלן ו/או חברת הבניה הבונה את הבניין, רצוי להוציא דו"ח מרשם החברות ולבדוק את מצב החברה הקבלנית. יש לבקש מהקבלן לציין מקומות ובניינים אותם סיים לבנות וזאת על מנת שאפשר יהיה להתרשם מטיבה של העבודה.

טיפ: כדאי אף לשוחח עם רוכשים אחרים בבניינים שהקבלן סיים לבנות על מנת לבדוק את אמינותו, יושרו, מקצועיותו, עמידתו בלוח זמני העבודה, התיחסותו לתקלות וכד’.

טיפ משפטי: כדאי לבדוק את המימון הבנקאי של הפרוייקט. יש לבדוק עם הבנק המלווה של הקבלן כי ניתן מימון לבניה וכי במסגרת ההלוואה ינתנו בטחונות להבטחת כספי הרוכשים.

בעלות על קרקע

ודאו כי הקרקע שעליה נבנה הבניין הינה בבעלות הקבלן ו/או חברת הבניה, כמו כן חשוב לבדוק עיקולים ושיעבודים.

מילת לייעוץ: כדאי לבדוק את נוסח הרישום בטאבו (לשכת רישום המקרקעין) ואת החוזה אותו ערך הקבלן עם הבעלים המקורי של המגרש.

במידה והקרקע הינה בבעלות מינהל מקרקעי ישראל (כמו 92% מקרקעות המדינה) יש לבדוק האם הקרקע עברה הליך של היוון (כלומר, האם שולם סכום כספי מראש לכל תקופת החכירה), במידה והקרקע אינה מהוונת יש לקחת בחשבון הוצאות בגין דמי היוון, דמי הסכמה ודמי חכירה ולבדוק האם שולם ע"י הקבלן דמי היתר, בגין קבלת היתרי הבניה.

הקמת חברה בע"מ

כשבעים אחוזים מן העסקים הנפתחים בישראל מבוססים על שותפות כזו או אחרת בין הבעלים, בין אם מדובר ביחידים, בחברות או בגורמים עסקיים אחרים.

את השותפות הזו ואת דרך הניהול שלה עדיף להסדיר בעת הקמת השותפות או החברה, אחרת יהיה העסק צפוי למחלוקות בלתי פוסקות בין השותפים, אשר עלולות להביא למבוי סתום ואף הרס העסק.

טיפ משפטי: רצוי להסדיר מראש את דרכי הניהול של העסק, תחומי האחריות של השותפים, השקעות שיש להשקיע בהקמה ובהמשך הדרך, ואת נושא פירוק או סגירת העסק או פרישת אחד השותפים בו.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (0) דירוגים | דירוג ממוצע (0)
קראו עוד
פניה לעורך דין >>
ייעוץ משפטי
באינדקס עורכי הדין שלנו תוכלו למצוא את עורכי הדין הטובים והמומלצים ביותר בישראל, בכל תחום משפטי, לפי דירוג של לקוחות והמלצות ברשת. רוצה לדבר ולהתייעץ עם עורך דין מומחה? אנחנו כאן לשירותך!