סגירה
חזרה
סגירה
פשיטת רגל
000-000-0000
פשיטת רגל

מה הדין החל במקרה פשיטת רגל של שותפות?

פניה לעורך דין >>

פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה - 1975 מגדירה שותפות כחבר בני אדם אשר התקשרו בקשרי שותפות, המתקיימים בין אנשים שמנהלים בצוותא עסק למטרות הפקת רווחים, בכפוף להיותם בלתי מאוגדים בתאגיד כלשהו על פי דין אחר.

הפקודה מבחינה בין שותפויות החייבות ברישום אצל רשם השותפויות לבין שותפויות שרישום כזה הינו בגדר רשות עבורן.

עוד קובעת הפקודה, כי שותפות תורכב משני חברים לכל הפחות, כאשר מספר השותפים הכלליים בשותפות מוגבל לעשרים חברים בלבד.

חריג לכך הוא שותפות של עורכי דין או רואי חשבון, לגביה קובע הדין כי תוכל למנות יותר מעשרים שותפים.

הליכי פשיטת רגל - ההבדל בין חברה לבין שותפות

על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם - 1980, בידי בית המשפט מסורה סמכות להכריז על שותפות כעל פושטת רגל, כשם שהליך זה מתבצע בנוגע לאדם פרטי או חברה, זאת במידה ונכסי השותפות אינם מספיקים לכיסוי חובותיה.

שלא כמו בהליך פירוק של חברה בע"מ, אשר במסגרתו לא יורדים לנכסים האישיים של החברים מכוח עיקרון האחריות המוגבלת, הרי שבמסגרת הכרזת פשיטת רגל של שותפות עשויה לקום חבות אישית של כל שותף ושותף בחובות השותפות.

בהקשר זה, הפקודה והתקנות שהותקנו לצורך ביצועה קובעות, כי במידה והוכרזה פשיטת רגל נגד שותפות רואים זאת כאילו הוכרז הליך פשיטת רגל כנגד כל אחד מיחידי השותפים, כך שהנאמן המתמנה לנהל את נכסי השותפות ישמש אף כנאמן על נכסיהם האישיים של השותפים.

הליך פשיטת רגל של שותפות וחשיבות קבלת סיוע משפטי

פשיטת רגל נועדה לסייע לחייבים שאינם יכולים לעמוד בהתחייבויותיהם הכלכליות להתמודד עם ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדם.

כאמור, כאשר עסקינן בהכרזת פשיטת רגל של שותפות תקפה ההכרזה לגבי כל אחד מהשותפים, כשם שמכריזים על אדם פרטי כפושט רגל.

למי שנוכח בהיקלעות שותפות לסטאטוס חדלות פירעון מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין פשיטת רגל, על מנת שילווה את ההליך המשפטי.

השלב הראשון בניהול ההליך יהא הגשת בקשה לפשיטת רגל לבית המשפט בעל הסמכות העניינית לדון בכך, בהתאם להוראות הפקודה והתקנות.

יש לציין, כי במידה והשותפים לא טרחו לרשום את השותפות בהתאם לחוק, קמה לבית המשפט סמכות להורות על פירוק השותפות במקרה שאחד השותפים מוכרז כפושט רגל. סמכות זו אינה מתקיימת שעה שמדובר בפשיטת רגל של שותפות רשומה.

הבחנה בין שותפות מוגבלת לבין שותפות רגילה

חשיבות הפניה אל עורך דין המתמחה בתחום פשיטת רגל מתעצמת מפאת ההבחנה בין סוגי השותפויות.

כאשר עסקינן בשותפות שחבריה הם שותפים מוגבלים הרי שאותם שותפים יחובו בחובות השותפות רק עד לגובה הסכום שהשקיעו בה במועד התאגדותה.

לפיכך, במקרה של שותפות מוגבלת יש להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט בכדי שיחייב את השותף המוגבל בגובה הסכום אותו השקיע במקור.

בהקשר זה יש לציין את סעיף 21 לפקודת השותפויות אשר קובע כי השותפים, הן המוגבלים והן הכלליים, הם נושים נדחים לגבי נכסי השותפות, כך שאינם יכולים להיפרע אלא לאחר שנפרעו כלל החובות לנושים האחרים, זאת כפי שנפסק בהליך ע"א 10650/08 שמואל אלישיוב נ' כונס הנכסים בתפקידו הרשמי כנאמן זמני בהקפאת הליכים.

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
פניה לעורך דין >>
ייעוץ משפטי
באינדקס עורכי הדין שלנו תוכלו למצוא את עורכי הדין הטובים והמומלצים ביותר בישראל, בכל תחום משפטי, לפי דירוג של לקוחות והמלצות ברשת. רוצה לדבר ולהתייעץ עם עורך דין מומחה? אנחנו כאן לשירותך!