סגירה
חזרה
סגירה
הוצאה לפועל
000-000-0000
הוצאה לפועל

הוכרזת בתור חייב מוגבל באמצעים?

פניה לעורך דין >>

מערכת ההוצאה לפועל, מסייעת בידיי זוכים לממש את פסק הדין שינתן לטובתם, או לתבוע בגין סכום קצוב שיש עליו ראייה בכתב או לממש את זכותם לפירעון שטר חוב.

ההליכים הנהוגים במצבי הוצאה לפועל, מאלצים את החייב לפרוע את חובו, תוך שימוש בסנקציות חוקיות כגון צווי עיקול, צווי מעצר, כינוס נכסים ועוד.

כיוון שמטרת ההוצאה לפועל היא גביית חובות ולא ענישה, במקביל למאמצים למימוש זכויותיו של הזוכה, נבחנת יכולתו הכלכלית של החייב לפרוע את חובותיו.

במקרים בהם ניכר, כי החייב אינו יכול לפרוע את חובותיו לנושיו הרבים ובהתקיים התנאים הנקובים בחוק, עומדת לראש ההוצאה לפועל סמכות שבשיקול דעת למתן הקלות לחייב.

מיהו חייב מוגבל באמצעים?

ראש ההוצאה לפועל רשאי להכריז על חייב כמוגבל באמצעים בהתקיים התנאים הבאים:

1.    הוגשה בקשה למתן צו תשלומים - החייב הצהיר, כי אינו יכול לשלם את חובו הפסוק במועד ובשיעור שנקבע . לחלופין, מציע החייב הסדר תשלומים אחר בו יוכל לעמוד.

2.    החייב מוותר על חיסיון ענייניו הכלכליים ומציג אותם לעיונו של ביהמ"ש.

3.    החייב מעוניין לפרוס את תשלומי החוב לתקופה העולה על אחת התקופות המנויות בחוק: מעל שנתיים – כאשר סכום החוב אינו עולה על 20,000 ¤, מעל שלוש שנים - אם סכום החוב הוא בין 20,000 ¤ ל- 100,000 ¤. מעל ארבע שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 ¤.

חשוב לציין, כי ראש ההוצאה לפועל אינו רשאי להכריז על החייב כמוגבל באמצעים, כאשר החוב הוא חוב מזונות להורו של החייב, ילדו הקטין או הנכה ובן זוגו. קיראו עוד על תשלום מזונות לילדים.

לאחר הכרזת החייב כמוגבל באמצעים, תישלח על כך הודעה לזוכה.

מרשם חייבים

ההכרזה על חייב כמוגבל באמצעים, מחייבת רישום במרשם החייבים.

בהתאם לקביעתו של ראש ההוצאה לפועל, יירשם שמו של החייב במרשם החייבים המוגבלים באמצעים, המצוי בלשכות ההוצאה לפועל.

המרשם פתוח לעיון הציבור והוא מוזמן לעיין בו כאמצעי זהירות טרם ביצוע עסקאות. שמו של החייב יימחק מן המרשם עם הסדרת תשלום החוב או ביטול הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים.

מתן צו תשלומים

חייב שהוכרז כמוגבל באמצעים, רשאי להגיש לראש ההוצאה לפועל בקשה למתן צו תשלומים.

הבקשה תסקור את מצבו הכלכלי של החייב, תפרט את יכולותיו לפירעון החוב ותנמק את הסיבות לכך. אל הבקשה יצורפו אסמכתאות לאימות הנתונים וכתב ויתור סודיות.

תשובה חיובית מאת ראש ההוצאה לפועל תאפשר לחייב להתחיל ולפרוע את חובותיו. תנאי נוסף לכך הוא, כי כל תשלום שישלם החייב לא יפחת מסך של 100 ¤.

צווי ביניים

אין ספק, כי פריסת התשלומים לחייב מוגבל באמצעים, מטיבה עם החייב ומגבילה את הזוכה.

לצורך האיזון והבטחת פירעון החוב, מסר המחוקק לידיו של ראש ההוצאה לפועל שורת הגבלות וסייגים אותם ניתן להטיל על החייב – צווי ביניים.

אמצעים אלה, כוללים בין השאר – הגבלת שימוש בכרטיס אשראי, הגבלת חשבונות הבנק, צווי עיכוב יציאה מן הארץ, איסור על ייסוד תאגיד וחברות בו וכו'.

צו תשלומים סופי

במהלך התקופה שבין מתן צו התשלומים לחייב מוגבל באמצעים ועד מתן צו התשלומים הסופי, יערוך ראש ההוצאה לפועל או מי מטעמו, בדיקה בדבר יכולתו של החייב.

ניתן לערוך את הבדיקה ע"י חקירת יכולת או ע"י עיון במסמכים אותם צרף החייב לבקשת צו התשלומים. במסגרת הבדיקה תינתן לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו ולהגישן בכתב.

בסיומה של הבדיקה ייקבע ראש ההוצאה לפועל האם יינתן צו תשלומים סופי או תבוטל הכרזתו של החייב כמוגבל באמצעים. בהתאמה יוסרו או יוטלו צווי ביניים ויעודכן המרשם. 

מסתבכים? הוצאה לפועל - מדריך לחייב יתאים בדיוק בשבילכם.

ליעוץ משפטי מעורכי דין מובילים בתחום הוצאה לפועל לחץ כאן: עו"ד הוצאה לפועל

דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
קראו עוד
פניה לעורך דין >>
ייעוץ משפטי
באינדקס עורכי הדין שלנו תוכלו למצוא את עורכי הדין הטובים והמומלצים ביותר בישראל, בכל תחום משפטי, לפי דירוג של לקוחות והמלצות ברשת. רוצה לדבר ולהתייעץ עם עורך דין מומחה? אנחנו כאן לשירותך!